Fraude UWV uitkeringen

Fraude UWV uitkeringen

Wordt uw uitkering teruggevorderd vanwege fraude met UWV-uitkeringen? Een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat verleent u graag juridisch advies en rechtsbijstand.

Vele vormen van fraude UWV-uitkeringen

Fraude UWV-uitkeringen kan in verschillende vormen voorkomen. Het kan gaan om fraude met een WW-uitkering (werkloosheid), WAO-uitkering (arbeidsongeschiktheid), Ziektewetuitkering, WIA-uitkering (werk en inkomen naar arbeidsvermogen) of Wajong-uitkering (jonggehandicapten). De uitkeringsfraude kan worden vastgesteld als u onjuiste of onvolledige informatie over uw financiële en persoonlijke situatie heeft doorgegeven aan de uitkeringsinstantie. De fraude kan per ongeluk of met opzet zijn gepleegd. Het UWV zal het teveel ontvangen bedrag van u terugvorderen en u krijgt mogelijk een boete opgelegd. De mate van verwijtbaarheid speelt een rol bij de bepaling van de hoogte van de boete/straf.

Binnen zes weken bezwaar aantekenen

Indien u het niet eens bent met het besluit kan de bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat op uw verzoek binnen zes weken na dagtekeing van het besluit over fraude UWV-uitkeringen een bezwaarprocedure starten. Onze advocaat schrijft een gemotiveerd bezwaar, met vermelding van uw naam en adres, het besluit van het UWV waartegen u bezwaar maakt en waarom de beslissing van het UWV niet juist is.

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Pro deo advocaat bij fraude UWV-uitkeringen

Als u niet voldoet aan de voorwaarden van het UWV en daarmee fraude met UWV-uitkeringen pleegt, kan dit gevolgen hebben. De teveel ontvangen uitkering kan worden teruggevorderd, er kan een forse boete worden opgelegd, uw uitkering kan worden verlaagd of stopgezet, of er kan een strafzaak worden gestart. De advocaat kan u onder andere bijstaan als uw uitkering wordt teruggevorderd, u een boete opgelegd heeft gekregen of u voor de rechter moet verschijnen.  Als u een minimuminkomen en gering eigen vermogen heeft, komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan slechts een kleine, inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Uitkeringen

In 3 stappen hulp bij uw probleem

1Selecteer het onderwerp. Zo kunnen wij gerichter een oplossing voor uw probleem bieden.

2Leg het probleem/vraag voor en laat uw gegevens achter zodat wij in contact met u kunnen komen.

3U wordt teruggebeld door een jurist van onze intakebalie die met u een oplossing voor uw conflict zoekt!

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of