Geen recht op uitkering

Geen recht op uitkering

Een advocaat van Nationaal Loket helpt u graag in uw juridische strijd tegen de gemeente of het UWV.

Bel voor Gratis Advies:
085 060 9491 Direct contact opnemen

Stelt de gemeente, UWV of Sociale Verzekeringsbank dat u geen recht op uitkering heeft en bent u het daarmee oneens? Een advocaat van het Nationaal Loket kan namens u bezwaar indienen.

In verweer tegen geen recht op uitkering

Indien u vindt dat uw aanvraag ten onrechte is afgewezen, adviseren wij u bezwaar in te dienen. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening te worden ingediend. Bijvoorbeeld als de gemeente ten onrechte stelt dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, IOW of IOAW, omdat u niet aan de voorwaarden zou voldoen. Of het UWV heeft u een brief gestuurd dat u niet (meer) in aanmerking komt voor een WW-, Wajong-, Ziektewet-, WIA- of WAO-uitkering. Of u heeft volgens de Sociale Verzekeringsbank geen recht op uitkering van AIO of AOW.

Beslissing uitkeringsinstantie niet altijd juist of rechtmatig

In de praktijk blijkt dat uitkeringsinstanties uitkeringsaanvragen niet altijd voldoende zorgvuldig toetsen of over alle noodzakelijke informatie beschikken voor een juist of rechtmatig besluit. Onze advocaat dient namens u een bezwaarschrift in, met vermelding van uw naam en adres, het besluit van geen recht op uitkering waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet eens bent met de beslissing van de uitkeringsinstantie en wat volgens u wél het besluit moet zijn.  Bezwaar is mogelijk als uw uitkering is afgewezen, maar ook als uw uitkering wordt opgeschort, verlaagd, stopgezet of teruggevorderd.   

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Voorlopige voorziening en gesubsidieerde juridische hulp

Door een beslissing van geen recht op uitkering komt u mogelijk in financiële problemen. Een bezwaarprocedure duurt vaak maanden. Een advocaat kan een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen, waarin hij of zij de rechtbank verzoekt om in afwachting op de beslissing op bezwaar de uitkering voort te zetten (middels voorschotverstrekking). De inzet van een advocaat is nagenoeg kosteloos, als u een inkomen op minimumniveau en gering eigen vermogen hebt. U kunt gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen, zodat u alleen een geringe, inkomensafhankelijke bijdrage voor het bezwaar tegen geen recht op uitkering betaalt.     

Uitkeringen

Hulp bij uw probleem in 3 stappen.

1Selecteer het juiste onderwerp. Zo kunnen wij probleem sneller oplossen.

2Vul de overige gegevens in en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

3U wordt vervolgens teruggebeld door één van onze juristen die samen met u een oplossing voor uw probleem zoekt.

 

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of