Indienen bezwaar- of beroepschrift

Indienen van een bezwaar- of beroepschrift

Een advocaat van Nationaal Loket helpt u graag in uw juridische strijd tegen de gemeente of het UWV.

Bel voor Gratis Advies:
085 060 9491 Direct contact opnemen

Bent u het oneens met een beslissing van een uitkeringsinstantie als de gemeente, UWV of Sociale Verzekeringsbank? Schakel een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat in voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift.

Vele redenen om bezwaar te maken

Er zijn vele redenen voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift. Uw uitkering is beëindigd, opgeschort, verlaagd, afgewezen of wordt teruggevorderd. Er is sprake van een opgelegde maatregel of boete, waar u het niet mee eens bent. Er is een gezamenlijk huishouden geconstateerd, vakantiegeld ingehouden of een arbeidsverplichting opgelegd. Een advocaat helpt u met een gericht bezwaar- of beroepschrift.

Binnen zes weken bezwaarprocedure starten

Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift dient binnen zes weken na dagtekening van de beschikking te gebeuren. Als het gaat om een bijstandsuitkering, moet het bezwaar bij de gemeente worden ingediend. Bij een probleem met een uitkering van de WW, Ziektewet, WIA, Wajong of WAO is het UWV de aangewezen instantie. Voor AIO en AOW is dit de SVB.

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Indienen bezwaar- of beroepschrift en spoedprocedure

Een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat kan gelijktijdig met het ingediende bezwaar- of beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank, met het verzoek om in afwachting van de beslissing in de bezwaar- of beroepsprocedure voorschotten te verstrekken totdat er een beslissing is op het bezwaar-of beroepsschrift. Als de rechtbank het met u eens is, wordt voorkomen dat u in de financiële problemen komt.

Hulp bij uw probleem in 3 stappen.

1Selecteer het juiste onderwerp. Zo kunnen wij probleem sneller oplossen.

2Vul de overige gegevens in en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

3U wordt vervolgens teruggebeld door één van onze juristen die samen met u een oplossing voor uw probleem zoekt.

 

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of