Wajong en participatiewet

Wajong en Participatiewet

Een advocaat van Nationaal Loket helpt u graag in uw juridische strijd tegen de gemeente of het UWV.

Bel voor Gratis Advies:
085 060 9491 Direct contact opnemen

Heeft u na de invoering van de Participatiewet problemen met uw Wajong-uitkering? Neem direct contact op met een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat voor een bezwaar.

Wajong na Participatiewet gericht op werkvermogen

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 is het uitgangspunt dat iedere Wajonger die kan werken aan het werk gaat. Centraal in de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) staat de arbeidsparticipatie. Als u onder de oude Wajong valt (vóór 2010), wordt uw situatie opnieuw door het UWV beoordeeld en wordt onderzocht of u nu wel kunt werken. Zo ja, krijgt u vanaf 2018 een lagere uitkering van 70% (in plaats van 75%) van het minimumloon. In geval u nooit meer kunt werken, blijft uw Wajong-uitkering op 75% staan.

Bezwaar tegen uitslag herkeuring en Wajong-besluit

De Participatiewet heeft gevolgen voor u als Wajong-gerechtigde. U wordt – als u al op 1 januari 2015 Wajong ontvangt – opgeroepen voor een herkeuring door een verzekeringsarts van het UWV, die opnieuw vaststelt of u deels of volledig kunt werken. Als u ná 2015 Wajong heeft aangevraagd, krijgt u na herkeuring alleen een uitkering als u nu en in de toekomst niet meer kunt werken. Een advocaat tekent binnen zes weken bezwaar aan, in geval u het oneens bent met de uitkomst van de herkeuring en een geweigerde of beëindigde Wajong-uitkering.

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Kosten rechtsbijstand bij Wajong-bezwaar grotendeels vergoed

Als het UWV oordeelt dat u als Wajonger mogelijkheden heeft om te werken, moet u op zoek naar werk. U krijgt vanaf 2018 een lagere uitkering: 70% van het minimumloon. U hoeft zich daar niet bij neer te leggen. Laat de deskundige advocaat bezwaar maken tegen de weigering, verlaging of stopzetting van de Wajong. Bij een inkomen op minimumniveau worden de kosten van rechtsbijstand grotendeels vergoed door de overheid. U bent slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd.  Indien het bezwaar ongegrond wordt verklaard, is nog beroep bij de rechtbank mogelijk.

Uitkeringen

Hulp bij uw probleem in 3 stappen.

1Selecteer het juiste onderwerp. Zo kunnen wij probleem sneller oplossen.

2Vul de overige gegevens in en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

3U wordt vervolgens teruggebeld door één van onze juristen die samen met u een oplossing voor uw probleem zoekt.

 

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of