Ziektewetuitkering

Ziektewetuitkering

Een advocaat van Nationaal Loket helpt u graag in uw juridische strijd over uw ziektewetuitkering tegen het UWV.

Bel voor Gratis Advies:
085 060 9491 Direct contact opnemen

Bent u het oneens met een beslissing van het UWV over uw ziektewetuitkering? U kunt hiertegen bezwaar maken. Laat u bijstaan door een bij het Nationaal Loket aangesloten deskundige advocaat.

Uitkering als u door ziekte of beperking uw werk niet kunt doen

De Ziektewet regelt dat werknemers die door ziekte of beperking hun werk niet kunnen doen tóch een uitkering krijgen. Bij een vast dienstverband, betaalt uw werkgever meestal uw loon door. Als hiervan geen sprake is, heeft u recht op een ziektewetuitkering van het UWV. Dit geldt voor uitzendkrachten, oproepkrachten, stagiairs, thuiswerkers en freelancers, of voor WW-gerechtigden die minimaal dertien weken ziek zijn, werknemers met een hoog ziekterisico (zwangeren, orgaandonoren), vrijwillig verzekerden en zieke werknemers met een aflopend contract. Bij problemen met de ziektewetuitkering komt een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat in actie.

Bezwaarschrift bij negatief besluit ziektewetuitkering

Een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat kan bij een negatieve beslissing over een ziektewetuitkering een bezwaarschrift indienen bij het UWV. Het kan gaan om een weigering van de uitkering, een oordeel van de verzekeringsarts dat u niet arbeidsongeschikt bent, een uitkeringsafwijzing door te verwachten ziekte, een weigering omdat u uw eigen herstel heeft bemoeilijkt of een afwijzing van de uitkering omdat u geen controle of keuring wilde. Om de beslissing succesvol te kunnen aanvechten, dient een advocaat binnen zes weken een bezwaar tegen de geweigerde ziektewetuitkering in te dienen bij het UWV.

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Gefinancierde rechtshulp bij weigering ziektewetuitkering

Meestal gaat het bij een ziektewetuitkering om zieke werknemers die geen werkgever (en geen inkomen) meer hebben. Iedereen die op of na 1 januari 2013 ziek is geworden, krijgt een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling, waarbij de mate van arbeidsgeschiktheid wordt bepaald. Als dit meer dan 65% van uw maatmanloon is, krijgt u geen ziektewetuitkering meer en kunt u een WW-uitkering aanvragen. Een advocaat kan de juistheid van de UWV-beslissing aanvechten. Bij een minimuminkomen komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp en betaalt u slechts een geringe eigen bijdrage voor het indienen van een bezwaarschrift.

Uitkeringen

Hulp bij uw probleem in 3 stappen.

1Selecteer het juiste onderwerp. Zo kunnen wij probleem sneller oplossen.

2Vul de overige gegevens in en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

3U wordt vervolgens teruggebeld door één van onze juristen die samen met u een oplossing voor uw probleem zoekt.

 

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of