Bezwaar en beroep

Bezwaar en Beroep bij de Gemeente, de SVB of het UWV?

Een advocaat van Nationaal Loket helpt u graag in uw juridische strijd tegen de gemeente of het UWV.

Bel voor Gratis Advies:
085 060 9491 Direct contact opnemen

Bezwaar en beroep zijn rechtsmiddelen om een nadelige beslissing van de uitkeringsinstanties UWV, gemeente en Sociale Verzekeringsbank juridisch aan te vechten. De deskundige en ervaren Nationaal Loket advocaat staat u bij.

Bezwaarschrift binnen zes weken indienen

In een gemotiveerd, binnen zes weken ingediend bezwaarschrift, geeft onze jurist aan waarom u het oneens bent met de beslissing van de uitkeringsinstantie. Bij een afgewezen, beëindigde, teruggevorderde, verlaagde of opgeschorte uitkering. Of er is een maatregel of boete opgelegd, vakantiegeld ingehouden, een gezamenlijk huishouden geconstateerd of een arbeidsverplichting opgelegd. Een advocaat kan namens u bezwaar indienen.      

In beroep bij rechtbank na ongegrondverklaring bezwaar

Als het bezwaar door de uitkeringsinstantie ongegrond wordt verklaard, kan binnen zes weken een beroepsprocedure bij de rechtbank worden gestart. De uitkeringsinstantie schrijft een verweerschrift. Bij een geschil over een WW-, WAO-, WIA, Wajong-, Ziektewet- of Toeslagenwet-uitkering is dit het UWV, bij een uitkeringsconflict over de Participatiewet, IOAW of IOW de gemeente en bij AIO-aanvulling of AOW de Sociale Verzekeringsbank.

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Hoger beroep en voorlopige voorziening

Bent u het oneens met de rechterlijke uitspraak? U kunt meestal in hoger beroep gaan. De procedure duurt vaak lang. Een Nationaal Loket advocaat kan in sommige gevallen via een spoedprocedure een voorlopige voorziening bij de Centrale Raad van Beroep aanvragen, waarin hij of zij namens u verzoekt om in afwachting van de behandeling van uw hoger beroep voorlopig uw uitkering door te betalen. U kunt vanwege een gering inkomen van gesubsidieerde rechtsbijstand gebruikmaken.     

Uitkeringen

Hulp bij uw probleem in 3 stappen.

1Selecteer het juiste onderwerp. Zo kunnen wij probleem sneller oplossen.

2Vul de overige gegevens in en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

3U wordt vervolgens teruggebeld door één van onze juristen die samen met u een oplossing voor uw probleem zoekt.

 

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of