Terugbetaling uitkering

Terugbetaling uitkering

Een advocaat van Nationaal Loket helpt u graag in uw juridische strijd tegen de gemeente of het UWV.

Bel voor Gratis Advies:
085 060 9491 Direct contact opnemen

Heeft u een besluit ontvangen van de gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank over terugbetaling uitkering? Houd financiële problemen op afstand en laat een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat bezwaar maken.

Snel actie ondernemen bij terugbetaling uitkering

De uitkeringsinstantie besluit tot terugbetaling uitkering als u onterecht een uitkering heeft ontvangen of uw uitkering te hoog was. Het kan zijn dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt of een wijziging in uw situatie te laat heeft doorgeven. Dat u te veel voorschot heeft ontvangen, of dat u nog (te veel) uitkering heeft gehad, nadat deze is verlaagd of beëindigd. In alle gevallen is de uitkeringsinstantie verplicht om terugbetaling van de uitkering te vorderen. Schakel meteen een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat in die namens u zal bekijken of de terugbetaling (gedeeltelijk) terecht of onterecht is.

Binnen zes weken bezwaar tegen terugvordering uitkering

Veelvoorkomende redenen om terugbetaling uitkering te vragen, zijn het zwart bijverdienen met een bijstandsuitkering, het niet melden van samenwonen, niet wonen op het door u opgegeven adres of het niet voldoen aan verplichtingen van bijvoorbeeld de WW of Ziektewet. Bij sprake van fraude, wordt het uitkeringsdeel waar u geen recht op had teruggevorderd of bijvoorbeeld verrekend met het vakantiegeldtegoed. Onze advocaat start binnen zes weken een bezwaarprocedure om de terugbetaling uitkering geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken. 

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Bezwaar terugbetaling uitkering 

Als wordt aangetoond dat de uitkering onterecht of te hoog is, moet u het teveel aan ontvangen geld terugbetalen. Neem daarom contact op met een bij ons aangesloten advocaat die namens u bezwaar kan indienen tegen het besluit terugvordering uitkering. Deze juridische inzet hoeft u vrijwel niets te kosten. Dankzij gesubsidieerde rechtsbijstand voor minima betaalt u slechts een geringe, inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Uitkeringen

Hulp bij uw probleem in 3 stappen.

1Selecteer het juiste onderwerp. Zo kunnen wij probleem sneller oplossen.

2Vul de overige gegevens in en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

3U wordt vervolgens teruggebeld door één van onze juristen die samen met u een oplossing voor uw probleem zoekt.

 

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of