Totaal aantal bijstandsontvangers na negen jaar gedaald

Het aantal bijstandsontvangers is voor het eerst sinds 2008 gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kan dit – na negen opeenvolgende jaren van stijging – worden toegeschreven aan de uitstroom van 27- tot 45-jarigen uit de bijstand. Vooral deze leeftijdscategorie vindt door de gunstige arbeidsmarkt en het aantrekken van de economie eenvoudiger een baan. De toename van het aantal 45-plussers in de bijstand heeft zich echter in 2017 doorgezet. Ook waren er over heel 2017 meer mensen met een niet-westerse migratieachtergrond met een bijstandsuitkering, in vergelijking met een jaar eerder.

Eind 2017: 461.000 mensen met een bijstandsuitkering

Eind 2017 telde Nederland 461.000 bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd. Dat waren er 3.500 minder dan eind 2016. Als gevolg van de aantrekkende arbeidsmarkt en de gunstige economie stroomden er vorig jaar meer mensen de bijstand uit dan er bij kwamen. Dit is vooral zichtbaar in de groep 27- tot 45-jarigen. Hun aantal nam in 2017 af met ruim 8.000, ofwel 4,5%. Het aantal bijstandsgerechtigde jongeren tot 27 jaar bleef in 2017 praktisch gelijk, waar deze groep in 2015 en 2016 nog groeide met respectievelijk 4.000 en 6.000.

Perspectief voor 45-plussers minder rooskleurig

Het perspectief voor de groep 45-plussers in de bijstand ziet er een stuk minder rooskleurig uit. In 2017 moesten in deze oudere leeftijdscategorie ongeveer 5.000 mensen extra hun toevlucht tot de bijstand nemen. Het groeitempo neemt wel af. In 2016 ging het nog om een stijging van circa 9.000 45-plussers. De uitstroom van 45-plussers inclusief mensen die tegen de AOW-leeftijd aanzaten is in 2017 vertraagd door de verhoging van de AOW-leeftijd met drie maanden. Door de verschuiving van de AOW-leeftijdsgrens moesten deze oudere bijstandsontvangers langer wachten op het verruilen van hun bijstandsuitkering voor een pensioenuitkering.

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Toename aantal bijstandsgerechtigden met niet-westerse migratieachtergrond

Het aantal bijstandsgerechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond nam in 2017 opnieuw toe, alleen de groei is minder hard dan in 2016. Waar in 2017 sprake was van een toename van 6.000 bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond, lag deze stijging in 2016 op 18.500. De toename wordt vooral veroorzaakt door recente asielzoekers met een verblijfsvergunning. De hogere instroom komt hoofdzakelijk door asielzoekers uit Syrië. Zo kregen in de eerste negen maanden van 2017 bijna 11.000 Syriërs een bijstandsuitkering, waar aan de andere kant 4.000 Syriërs de bijstand verlieten.

In 3 stappen hulp bij uw probleem

1Selecteer het onderwerp. Zo kunnen wij gerichter een oplossing voor uw probleem bieden.

2Leg het probleem/vraag voor en laat uw gegevens achter zodat wij in contact met u kunnen komen.

3U wordt teruggebeld door een jurist van onze intakebalie die met u een oplossing voor uw conflict zoekt!

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of