Uitkering advocaat

Uitkering Advocaat

Een advocaat van Nationaal Loket helpt u graag in uw juridische strijd tegen de gemeente of het UWV.

Bel voor Gratis Advies:
085 060 9491 Direct contact opnemen

Een deskundige en resultaatgerichte uitkering advocaat is goud waard, in geval uw uitkering wordt gestopt, afgewezen, gekort of teruggevorderd. Een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat staat u juridisch bij als u een conflict met de uitkeringsinstantie heeft, waarbij u vindt dat de gemeente, Sociale Verzekeringsbank of UWV onjuist of onrechtmatig heeft gehandeld.

Binnen 6 weken bezwaar tegen uitkeringsbesluit

Een uitkering is een recht en verschaft u inkomens- en bestaanszekerheid. Als u een probleem heeft met een bijstands-, bijzondere bijstands-, IOW- of IOAW-uitkering, heeft u te maken met de gemeente. Bij AIO of AOW met de Sociale Verzekeringsbank en bij een geschil over een WW-, Ziektewet-, WIA-, WAO- of Wajong-uitkering met het UWV. De bij het Nationaal Loket aangesloten uitkering advocaat is u in alle gevallen van dienst met een doelgericht, juridisch onderbouwd bezwaar. Het bezwaar moet binnen zes weken na het besluit worden ingediend, anders blijft de beslissing van kracht.

Uitkering advocaat vraagt voorlopige voorziening aan

De bij het Nationaal Loket aangesloten uitkering advocaat komt snel in actie als u een uitkeringsprobleem heeft of van uitkeringsfraude wordt beschuldigd. Enerzijds omdat de bezwaarprocedure binnen de gestelde termijn moet starten en anderzijds om te voorkomen dat u in financiële problemen komt, omdat u geen uitkering (meer) krijgt. Een bezwaarprocedure kan maanden in beslag nemen. De uitkering advocaat kan een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen, waarin hij of zij de rechtbank verzoekt om in afwachting van de beslissing op bezwaar u voorschotten te verstrekken. 

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Pro deo uitkering advocaat door gefinancierde rechtshulp

De bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat heeft dagelijks te maken met uitkeringsgeschillen, vallend onder de socialezekerheidswet. De advocaten zijn gespecialiseerd in bezwaarschriften, gericht tegen bijvoorbeeld afwijzing van uw aanvraag of beëindiging van uw uitkering. De uitkering advocaat kan als uw bezwaar ongegrond is verklaard in beroep gaan bij de rechtbank. Indien de rechtbank het beroep ongegrond verklaart kunt u in hoger beroep gaan de Centrale Raad van Beroep. U hoeft zich geen zorgen te maken over de kosten. Als u een minimuminkomen heeft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp en betaalt u een geringe inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor deze kosten en het griffiegeld voor de procedure bij de rechtbank of de Centrale Raad van Beroep, kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente. Uitkeringsprobleem? U kunt altijd rekenen op de bij het Nationaal Loket aangesloten uitkering advocaat.

Hulp bij uw probleem in 3 stappen.

1Selecteer het juiste onderwerp. Zo kunnen wij probleem sneller oplossen.

2Vul de overige gegevens in en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

3U wordt vervolgens teruggebeld door één van onze juristen die samen met u een oplossing voor uw probleem zoekt.

 

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of