Bezwaar bijstand

Bezwaar Bijstand / Bijstandsuitkering

Een advocaat van Nationaal Loket helpt u graag in uw juridische strijd tegen de gemeente of het UWV.

Bel voor Gratis Advies:
085 060 9491 Direct contact opnemen

Is uw aanvraag voor een bijstandsuitkering afgewezen? Of is uw bijstand stopgezet, verlaagd of wordt deze teruggevorderd door de gemeente? Schakel direct een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat in voor een gemotiveerd bezwaar bijstand/bijstandsuitkering. 

Vele redenen voor bezwaar tegen uw uitkeringsbesluit

De gemeente kan om verschillende redenen uw bijstandsuitkering afwijzen, verlagen, beëindigen of terugvorderen. Bijvoorbeeld bij vermeende inkomsten of vermogen, als u afspraken niet nakomt, bij schending van de inlichtingenverplichtingen of als bij huisbezoek of onderzoek van de sociale recherche overtredingen van de Participatiewet/WWB zijn geconstateerd. Als u meent dat u onrecht is aangedaan, moet er snel worden gehandeld. Een advocaat van het Nationaal Loket dient binnen zes weken na de gemeentelijke beschikking bezwaar aan te tekenen. Een bezwaarprocedure kan leiden tot herziening of intrekking van het besluit over uw bijstandsuitkering.

Bezwaar bijstand/bijstandsuitkering binnen 6 weken

Bij een geschil over uw bijstandsuitkering moet snel worden gehandeld, want het bezwaar bijstand/bijstandsuitkering dient binnen zes weken na het besluit van de gemeente te worden ingediend. Als deze bezwaartermijn wordt overschreden, is de beschikking definitief en kan hier niets meer tegen worden gedaan. Een onterecht bijstandsuitkeringsbesluit zorgt voor veel stress en kan u in geldnood brengen. De in bijstandszaken en de Participatiewet gespecialiseerde advocaat die bij Nationaal Loket is aangesloten maakt bezwaar.

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Voorlopige voorziening en gesubsidieerde rechtsbijstand

Een bezwaar bijstand/bijstandsuitkering kan maanden in beslag nemen. Een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat kan namens u een verzoek voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank, waarin hij of zij verzoekt om in afwachting van de beslissing op bezwaar de gemeente te verplichten u voorschotten te verstrekken op uw uitkering. Onze inzet hoeft u weinig tot niets te kosten. Bij een minimuminkomen komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. U betaalt slechts een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, waarvoor u bij uw gemeente bijzondere bijstand kunt aanvragen. Heeft u een bijstandsprobleem? Roep direct de hulp in van een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat voor een bezwaar bijstand/bijstandsuitkering.

Uitkeringen

Hulp bij uw probleem in 3 stappen.

1Selecteer het juiste onderwerp. Zo kunnen wij probleem sneller oplossen.

2Vul de overige gegevens in en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

3U wordt vervolgens teruggebeld door één van de advocaten die samen met u een oplossing voor uw probleem zoekt.

 

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of