Bezwaar uitkering

Bezwaar Uitkering

Een advocaat van Nationaal Loket helpt u graag in uw juridische strijd tegen de gemeente of het UWV.

Bel voor Gratis Advies:
085 060 9491 Direct contact opnemen

Als u het oneens bent met een uitkeringsbesluit van de gemeente, Sociale Verzekeringsbank of UWV, kunt u met een bezwaar uitkering in verweer komen. Een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat beschikt over de expertise en ervaring om met een gemotiveerd, juridisch onderbouwd bezwaarschrift een nieuw besluit af te dwingen.

Bezwaar uitkering binnen 6 weken indienen

Een besluit tot stopzetting, verlaging, afwijzing of terugvordering van uw uitkering wordt lang niet altijd op juiste of rechtmatige gronden genomen. De bij het Nationaal Loket aangesloten advocaten hebben dagelijks te maken met uitkeringszaken, die voortvloeien uit de complexe socialezekerheidswetgeving. Een advocaat beoordeelt uw geschil met de uitkeringsinstantie en start een gericht bezwaar uitkering, met vermelding van uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt, de redenen van bezwaar en vermelding van wat volgens u wél het uitkeringsbesluit moet zijn. Het bezwaar uitkering moet binnen zes weken na de beschikking van de gemeente, UWV of Sociale Verzekeringsbank worden ingediend, want anders vervalt het recht op verweer en blijft de beslissing van kracht.

Bezwaar uitkering bij gemeente, UWV of Sociale Verzekeringsbank

Het hangt af van de soort uitkering tegen welke instantie het bezwaar uitkering wordt gestart. Bij problemen met uw bijstands-, bijzondere bijstands-, IOW- of IOAW-uitkering, wordt binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend. Bij een geschil over de AIO of AOW is dit de Sociale Verzekeringsbank en bij een conflict over uw Ziektewet-, WW-, WIA-, Wajong- of WAO-uitkering is het UWV de aangeschreven instantie. In het gemotiveerde, resultaatgerichte bezwaar uitkering wordt de betreffende uitkeringsinstantie verzocht om tot een heroverweging van het besluit te komen. In geval het bezwaar ongegrond wordt verklaard, kan een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat namens u in beroep gaan bij de rechtbank.

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Recht op gesubsidieerde rechtshulp

U moet voor elke uitkering aan een aantal voorwaarden en eisen voldoen. Het komt regelmatig voor dat de uitkeringsinstantie zijn besluit op onvolledige of onjuiste gegevens baseert. Dan komt een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat in actie met een bezwaar uitkering. Om te voorkomen dat u tijdens deze procedure in geldnood komt, kan de advocaat een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen. Als u een minimuminkomen heeft, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtshulp. U betaalt voor het bezwaar uitkering slechts een geringe, inkomensafhankelijke eigen bijdrage, waarvoor u bij de gemeente bijzondere bijstand kunt aanvragen. 

Uitkeringen

Hulp bij uw probleem in 3 stappen.

1Selecteer het juiste onderwerp. Zo kunnen wij probleem sneller oplossen.

2Vul de overige gegevens in en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

3U wordt vervolgens teruggebeld door één van de advocaten die samen met u een oplossing voor uw probleem zoekt.

 

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of