Uitkering afgewezen

Uitkering afgewezen?

Een advocaat van Nationaal Loket helpt u graag in uw juridische strijd tegen de gemeente of het UWV.

Bel voor Gratis Advies:
085 060 9491 Direct contact opnemen

Is uw uitkering afgewezen voor bijstand of andere sociale verzekering? Aarzel niet en neem contact op met een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat, die gespecialiseerd is op het brede, complexe terrein van de socialezekerheidswetgeving. Een advocaat kan namens u bezwaar indienen.

Bezwaar tegen besluit gemeente, UWV of Sociale Verzekeringsbank

Wilt u bijstand, bijzondere bijstand, IOW of IOAW aanvragen, maar is uw uitkering afgewezen door de gemeente? De deskundige, resultaatgerichte advocaat start binnen zes weken een gemotiveerde, juridisch onderbouwde bezwaarprocedure, met als doel om het uitkeringsbesluit terug te draaien. Er kan ook sprake zijn van een uitkering afgewezen door het UWV, als u niet (meer) in aanmerking komt voor een WW-, Ziektewet-, WAO-, WIA- of Wajong-uitkering. Of als u naar het oordeel van de Sociale Verzekeringsbank geen recht op uitkering (meer) heeft van AIO of AOW. In alle gevallen staat een advocaat uitkeringszaken u bij.

Uitkering afgewezen? Maak binnen 6 weken bezwaar

Bij een uitkering afgewezen geldt een bezwaartermijn van zes weken. Snelle actie is geboden. De praktijk leert dat de gemeente, Sociale Verzekeringsbank of UWV de uitkeringsaanvraag of herbeoordeling niet altijd zorgvuldig beoordeelt. Door een doelgericht bezwaar wordt geprobeerd het besluit tot uitkering afgewezen terug te draaien. Met de start van de bezwaarprocedure kan een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat tevens een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen. Bij toewijzing van de voorlopige voorziening, kunt u een voorschot op uw uitkering of een directe bijstandsuitkering krijgen.

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Mogelijkheid van beroep en gesubsidieerde rechtshulp

In geval de uitkeringsinstantie het bezwaar tegen uitkering afgewezen ongegrond verklaart, bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken in beroep te gaan bij de rechtbank. Een advocaat stuurt een beroepschrift naar de sector Bestuursrecht en voert namens u het woord tijdens de rechtbankzitting. De rechter doet schriftelijk uitspraak. Blijft de uitkering afgewezen van kracht, is hoger beroep mogelijk. Een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat hoeft u niets of bijna niets te kosten. U komt wellicht voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking bij een inkomen op minimumniveau. U betaalt alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen bij uw gemeente. Schakel daarom bij uitkering afgewezen direct de hulp van een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat in.

Uitkeringen

Hulp bij uw probleem in 3 stappen.

1Selecteer het juiste onderwerp. Zo kunnen wij probleem sneller oplossen.

2Vul de overige gegevens in en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

3U wordt vervolgens teruggebeld door één van de advocaten die samen met u een oplossing voor uw probleem zoekt.

 

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of