Uwv bezwaarschrift

UWV Bezwaarschrift

Een advocaat van Nationaal Loket helpt u graag in uw juridische strijd tegen het UWV.

Bel voor Gratis Advies:
085 060 9491 Direct contact opnemen

Heeft het UWV uw WW-, WAO-, Ziektewet-, WIA- of Wajong-uitkering afgewezen, gestopt, verlaagd of teruggevorderd en bent u het hier niet mee eens? Roep direct de hulp van een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat in, die namens u een UWV bezwaarschrift indient om tot een heroverweging van het besluit te komen.

Binnen 6 weken bezwaar tegen UWV-besluit indienen

Het UWV is in Nederland verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, Ziektewet en WIA, evenals voor de WIA, WAZ en Toeslagwet. Een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat zal in overleg tegen deze nadelige beslissing van het UWV bezwaar indienen bij deze uitkeringsinstantie. Het UWV bezwaar moet binnen zes weken plaatsvinden. De in UWV-zaken gespecialiseerde advocaat dient een gemotiveerd en juridisch goed onderbouwd bezwaarschrift in, met vermelding van uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u het oneens bent het de beslissing van het UWV en wat volgens u wél het uitkeringsbesluit moet zijn.

UWV bezwaarschrift bij beschuldiging uitkeringsfraude

Er zijn vele redenen voor een UWV bezwaar. Bijvoorbeeld als uw werkloosheidsuitkering is gestopt, er een geschil is over uw arbeidsongeschiktheid of als u vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft en niet meer kunt werken, maar het UWV hier een ander standpunt over heeft. Een UWV bezwaarschrift is ook het juiste verweermiddel als u vindt dat u onterecht wordt beschuldigd van uitkeringsfraude. Een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat staat u bij als u wordt beschuldigd van uitkeringsfraude. 

De advocaten van Nationaal Loket staan voor u klaar!

Heeft u vragen over uw uitkering, bent u het niet eens met een beslissing of zijn er andere zaken rondom uw uitkering waar u onze hulp voor nodig heeft? Aarzel dan niet en schakel de hulp in van Nationaal Loket.

Voorlopige voorziening en gefinancierde rechtsbijstand

Het UWV bezwaar kan maanden in beslag nemen, waardoor u in financiële moeilijkheden kunt komen. Een bij het Nationaal Loket aangesloten advocaat kan in een spoedprocedure bij de rechter een voorlopige voorziening aanvragen. Als u een minimuminkomen heeft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp en betaalt u slechts een geringe, inkomensafhankelijke bijdrage, waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen bij uw gemeente. Alle reden om meteen een advocaat in te schakelen voor een UWV bezwaarschrift.

Uitkeringen

Hulp bij uw probleem in 3 stappen.

1Selecteer het juiste onderwerp. Zo kunnen wij probleem sneller oplossen.

2Vul de overige gegevens in en omschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is.

3U wordt vervolgens teruggebeld door één van de advocaten die samen met u een oplossing voor uw probleem zoekt.

 

Regel het vandaag nog

Vul hieronder uw gegevens in, wij nemen direct contact met u op.

  • Sleep bestanden hierheen of